Pes z útulku není skříň za odvoz

Na adrese 5. května 38 našla svoje sídlo orga-nizace Home4Pets, která už více než 10 let mnoha různorodými způsoby pomáhá zvířatům v nouzi. Duší celého projektu je zakladatelka Yvona Müllerová.

„Proč jsem založila neziskovou organizaci Home-4Pets? Protože jsem chtěla už od mládí pomáhat zvířatům a provozovat ten nejúžasnější útulek na světě,“ říká s úsměvem Yvona. A že to myslí skutečně vážně, dokázala ještě předtím, než před třemi lety v Dařboži u Benešova získal spolek Home4Pets vhodný pozemek pro vybudování Záchranného centra pro zvířata Best Friends. Vytvořila kolem sebe síť pěstounských rodin, tzv. „dočaskářů“, kteří se svým svěřencům individuá-lně věnují před odchodem do trvalého domova, a jen její vlastní domácností prošlo téměř 500 zachráněných psů, se kterými musela navázat komunikaci a vrátit jim důvěru v lidi. Kromě toho spustila první inzertní server výhradně pro bezprizorní psy a kočky www.home4pets.cz, kde si zájemce o adopci může vybrat z průměrně tří tisíc svěřenců z více než 1.500 útulků, organizací, soukromých depozit z ČR i SR.Centrum Best Friends je prioritně určeno psům, ale najdete tu také ovce, kozy, kravičku a několik desítek slepic původně z klecových chovů. Málokdo asi tuší, že tyto slepice jsou zajímavé pro podnikatele zhruba do 10 měsíců, kdy snášejí jedno vejce za druhým. Pak ale přepeřují a jejich nosnost jde razantně dolů. Tím klesá jejich užit-kovost a prodávají se na jatka. „Taková mláďata by neměla končit v polívce. A tak jsme jich ve spolupráci se spolkem Slepice v nouzi vykoupili z velkochovů postupně stovku, máme je moc rádi a na oplátku za slunce a trávu snášejí famózní vajíčka pro nás, ale třeba i pro Centrum Paraple.“

Bič na množírny, ale…

Nicméně Yvona nezapře, že její celoživotní láskou jsou především psi všech ras a velikostí. Sama chová dva dobrmany a dva „trpajzlíky“ a pouze představa, že by jim – stejně jako jaké-mukoliv jinému živému tvoru – někdo ublížil, a navíc za to nebyl adekvátně potrestán, v ní vzbuzuje obrovský vztek. Právě proto společně s kolegy z Home4Pets a bývalým ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem na jaře 2017 iniciovala novelu trestního zákoníku, která zpřísnila tresty za týrání zvířat, včetně provo-zování takzvaných množíren, tedy míst, kde se v naprosto otřesných podmínkách chovají zvířata pouze pro peníze. „Byla to strastiplná cesta plná až nečekaných překážek. My jsme poskytovali zkušenosti z praxe, účastnili se jednání různých výborů parlamentu, přesvěd-čovali politiky a sesbírali 37 tisíc podpisů pod občanskou petici. Novela vešla v platnost letos prvního června a nyní doufáme, že se začne uplatňovat v praxi,“ říká Yvona Müllerová a po-kračuje: „V loňském roce jsme byli připomínko-vým místem i v rámci novelizaci veterinárního zákona a nyní je v Senátu novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. I zde jsme společně s jinými organizacemi prosadili řadu změn v boji proti množírnám, ale i zákaz klecového chovu slepic od roku 2027 a zákaz drezúry divokých zvířat v cirkusech.“Že je takový zákon potřeba, o tom se Yvona přesvědčila mnohokrát na vlastní oči. „Asi nej-horší zážitek máme z Kamenice nad Lipou, kde jsme pomáhali ‚likvidovat‘ množírnu po mnoha letech neúspěšných pokusů. V domě 2+1 jsme čekali cca 70 psů, nakonec jsme jich našli 212. Všichni zavření v klecích, vyskládaných na sebe. Psi káleli na nešťastníky pod sebou, všude neuvěřitelný zápach, ale především nenávratně poškozené zdraví a psychika těchto zvířat. ‚Cho-vatelé‘ byli odsouzeni pouze k podmíněnému trestu a to je opravdu tristní!“

Politici se zákrokem váhají

Bohužel ani změny v trestním zákoníku však nejsou v případech množíren samospasitelné. „I když všichni včetně příslušných úřadů víme, že v objektu roky žijí desítky psů v hrozných podmínkám, není jednoduché účinně zasáh-nout. Inspektoři veterinární správy ani policisté bez soudního povolení nemohou vstoupit na soukromý pozemek, natož pak do obydlí. Naštěstí toto téma čím dál víc rezonuje médii, potažmo veřejností, lidé jsou všímavější, shro-mažďují fotky a posílají podněty na krajskou veterinární správu nebo kontaktují některou neziskovku včetně nás. Málokdo však ví, že ani veterinární správa nemůže nařídit, ale pouze doporučit(!) odebrání zvířat, ať najdou cokoliv. Rozhodnutí je na obci s rozšířenou působností, která často váhá, neboť na její rozpočet pak dopadne finanční zátěž za veterinární péči, umístění, ale i případně soudní spory o vrácení zvířete ze strany majitele. A to je při větším počtu zvířat nemalá částka…“ povzdechla si Yvona. Co jí ale naopak těší, je rostoucí zájem o adopci psů obecně a v poslední době zejména. „V době covidové většina lidí musela zvolnit životní rytmus a přišel čas si plnit některá od-kládaná přání, na která dříve neměli tolik času. A jedním z nich je i pořízení psa.“

Nevhodných vánočních dárků ubývá

Zájemce o zvíře v péči Home 4 Pets však musí projít důkladnou lustrací, nejdříve telefonickou, pak osobní. „Chceme se potkat se všemi členy domácnosti a probrat nejen výběr, ale hlavně připravenost na dlouholetou zodpovědnost a všemožné situace, ke kterým může dojít ve většině rodin, včetně rozchodu partnerů. Oprav-du si musíme být maximálně jistí, že je právě ten který domov pro zvíře ideálním řešením.“ Někoho už na začátku odradí vyšší adopční poplatek, který se pohybuje mezi třemi až pěti tisíci korun. „Péče o psy něco stojí. Běžná veterinární péče včetně kastrace fen, mimořád-né léčebné výdaje, samotný provoz centra Best Friends, nájem, výplaty ošetřovatelů, kteří na místě i bydlí – to všechno musíme platit každý měsíc. Mnoho lidí si neuvědomuje, že na rozdíl od útulků obecních, kterým veškeré náklady hradí město, fungují organizace našeho typu bez jakékoliv veřejné finanční pomoci.“ Naštěstí se ale náhled veřejnosti na zvířata z útulku postupně mění. „Zpočátku jsme měli poplatek 200 Kč a osvojitelé ještě očekávali, že jim vybra-ného mazlíka přivezeme až na práh, nejlépe se zásobou granulí a doživotní rentou. V posled-ních letech už masivně přibývá lidí, kteří si uvědomují, že zvíře je jejich životní parťák, člen rodiny, ne skříň za odvoz. A že pořizovací náklady jsou pro ně ve srovnání s doživotní péčí zanedbatelné. Nám ale jejich příspěvky ve formě adopčních poplatků umožňují pomáhat dalším a dalším zvířatům…“A protože se blíží vánoční svátky, nebude mít Home4Pets vyhlášenou pohotovost? Štěňátko či koťátko pod stromečkem sice může především děti potěšit, ale také může skončit v krabici u nejbližšího kontejneru. „S tím velké problémy nemíváme. Případů přímo spojených s Vánoce-mi celkově ubývá, lidé jsou podle mého přeci jen zodpovědnější,“ uzavírá Yvona a nám ne-zbývá nic jiného, než si přát, aby letošní Vánoce v tomto sestupném trendu pokračovaly.

Pověry a mýty o psech

Yvona Müllerová exkluzivně pro časopis Tučňák okomentovala nejčastěji tradované pověry, které se vážou k chovu psů.

Fena by měla mít alespoň jednou za život štěňata.

Absolutní nesmysl, pro organismus ani psychiku fenky není březost žádným benefitem. Pokud jste si ji nekoupili s průkazem původu a nechcete se věnovat serióznímu chovu, je vhodnější fenku po prvním hárání vykastrovat. Výrazně tím snížíte riziko nádorového onemoc-nění mléčných žláz a fenku nebude trápit faleš-ná březost či v pozdějším věku zánět dělohy.

Kastrace změní povahu psa.

U fen se povaha po kastraci příliš nezmění, někdy můžeme sledovat lehké zklidnění. U samců bývá situace odlišná a hodně individuální, proto doporučujeme po-čkat do dospělého věku a sledovat jeho chování. U jedinců, které testosteron vede k útěkům za fenkami, kteří jsou v blízkosti fen v říji podráždě-ní, útoční nebo nechtějí přijímat potravu, je kas-trace úlevou pro psa i jeho okolí. Ve vyšším věku mají tito kluci také vyšší sklon k problémům s prostatou, k určitému typu novotvarů v okolí řitního otvoru nebo perineální kýle. To vše pak vyžaduje nepříjemná chirurgická řešení. Nikdy však nekastrujte štěňata do jednoho roku!

Starého psa novým kouskům nenaučíš.

To je jeden z největších omylů, které existují. Naopak se seniory je při správné komunikaci obvykle velmi snadné se sžít a jejich láska je nekonečná a dojemná.

Malí psi patří do bytu a velcí na zahradu

Není to pravda. Záleží spíš na typu psa, mnoho velkých psů venkovní bydlení snáší špatně. Nejdůležitější je vždy rozsah venkovních aktivit mimo domov.

Psovi stačí k žrádlu pouze granule

Ano, pokud nechcete o krmení příliš přemýšlet. Mluvíme však o kvalitních granulích s vysokým obsahem masných složek, nikoliv levných „supermarke-tovkách“. Ty psa pouze zasytí a udrží naživu. Kvalitní granule jsou jednoznačně nejjedno-dušším způsobe krmení, pes i prospívá, ale je to obrovská nuda, která by se dala přirovnat k instantním jídlům. Pokud tedy chcete mít spo-kojeného, dobře krmeného psa, který bere žrádlo i jako zábavu, krmte ho přirozenou stravou (pokud tomu nebrání nějaké zdravotní kompli-kace). Ta by se měla skládat ze 70 % z masné složky (převážně svalovina, v menší míře syrové kosti a vnitřnosti různých druhů zvířat) a přílohy (zelenina, uvařené brambory, občas bílý jogurt, syrové vajíčko, zakápnout kvalitním olejem a ne-uškodí ani lžička medu atd.). Více o syrové stravě najdete na internetu pod pojmem BARF.

Kosti mohou psovi rozpíchat střeva

Ano, a proto nikdy psovi nedávejte vařené či pečené kosti! Z pečeného kuřete jen chrupavky. Tepel-ně upravené kosti totiž ztvrdnou a zažívací trakt si s nimi neumí poradit. Syrové kosti ve větším množství mohou způsobit zácpu, tedy vždy ser-vírujte se svalovinou, popř. trochou vnitřností.

Zdroj: Časopis Tučňák 11/2020 (https://www.praha4.cz/Casopis-Tucnak-1)

Sdílet:
Nákupní košík